Sök
  • 70 sånger för sfi-undervisning
  • av Helena Bogren & Karin Sundström
Sök Meny

Om Sjung och träna svenska

Sångboken Sjung och träna svenska är ett roligt och effektivt träningsmaterial för vuxna sfi-elever som tränar olika moment genom sång och musik till välkända melodier som ”Broder Jakob”.

Boken är indelad i fyra delar med en tydlig progression och vänder sig till kursdeltagare på studieväg 2, B-kursen men även studieväg 1. Del 4 kan med fördel användas på C- eller D-nivå.

Alla sånger finns inspelade. Det finns även noter och harmonier till alla melodier. En pdf med kopieringsunderlag (övningar) till varje sång kan köpas separat (kontakta förlaget).

Noter som pdf finns här.

Sjung och träna svenska utkom på Hallgren & Fallgren år 2010, men 2018 tog Folkuniversitetets förlag över lagret. På Folkuniversitetets förlag har författarna även gett ut läromedlen Läsa – läsförståelseutveckling för sfi – och Skriva – genrepedagogik för sfi.

Författare: Helena Bogren & Karin Sundström.

Sjung och träna svenska – 70 sånger för sfi-undervisning