Sök
  • 70 sånger för sfi-undervisning
  • av Helena Bogren & Karin Sundström
Sök Meny

Om Sjung och träna svenska

Sångboken Sjung och träna svenska är ett roligt och effektivt träningsmaterial för vuxna sfi-elever som tränar olika moment genom sång och musik till välkända melodier som ”Broder Jakob”. Boken är indelad i fyra delar med en tydlig progression och vänder sig till kursdeltagare på studieväg 2, …

Läs mer